Opslag van olie en diverse ontvlambare en niet-ontvlambare producten is aan strikte regels onderworpen teneinde milieuverontreiniging te voorkomen en een veilige werkomgeving te garanderen.


> Concreet
_________________________________________________


Vaten, bidons en bussen moeten ingekuipt zijn. Dit betekent dat ze ofwel in een ruimte moeten staan die in zijn geheel een vloeistofdichte inkuiping vormt, ofwel op een lekbak gestockeerd moeten worden.


> De inhoud bepalen
_________________________________________________

Via onderstaande punten kan u bepalen hoe groot de totale opvangcapaciteit binnen uw firma moet zijn.
 

> Indien gelegen binnen waterwingebied en/of beschermingszone

Hier moet opvang voorzien worden voor het totale inhoudsvermogen van alle erin geplaatste recipiënten.

Bv.: U hebt 10 olievaten met 200 liter capaciteit > opvang dient voorzien te worden voor 2000 liter olie, ongeacht of deze vaten al dan niet volledig vol zijn.
 
> Indien gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszone

- Niet ontvlambare producten (dus niet P1 of P2):
10% van de totale inhoud in de inkuiping, maar minimaal de inhoud van het grootste recipiënt

- Ontvlambare producten:
25% van de totale inhoud in de inkuiping (of 10% indien aangepaste blusinstallatie: moet bekeken worden in overleg met uw lokale brandweer), maar minimaal de inhoud van het grootste recipiënt.

Wetgevingen