+32(0)473 91 37 52
info@emtez.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Rioolafsluiters
Het is eenvoudiger en goedkoper om lekkages op het oppervlakte op te vangen in plaats van drainagesystemen te ontsmetten. Een drainafdekking biedt u de mogelijkheid om drains proactief af te dichten of in reactie op een lekkage. Het is de eenvoudige en effectieve goedkopere optie. Ons assortiment afvoerafdekkingen bevat herbruikbare of eenmalige formaten.

Rioolafsluiters bieden een oplossingen voor alle bedrijfssectoren die tijdens hun activiteiten het grondwater kunnen verontreinigen. Als er een lekkage optreedt, moet er onmiddellijk actie worden ondernomen om de lekkage tegen te houden en te voorkomen dat deze in riolering of waterlopen terechtkomt.

We bieden een reeks herbruikbare en eenmalige rioolafdichters aan waarmee u rioleringen proactief kunt afsluiten vóór of in reactie op een lekkage.

Odoo afbeelding en tekstblok

Onze herbruikbare polyurethaan afvoerafdekkingen zijn een kostenbesparende methode om te voorkomen dat gemorste vloeistoffen in de riolering terechtkomen. Deze afvoerafdekkingen zijn verkrijgbaar in standaardafmetingen en vormen. Deze kleven aan de contouren van de afvoer en zijn voorzien van handvaten voor een eenvoudige handeling.


Meer info


Odoo afbeelding en tekstblok

Universeel vouwbare rioolafdichting voor een snelle bescherming van het rioolrooster dat ook gebruikt kan worden voor rioolroosters met een schuine wand. Het kan efficiënt en snel worden toegepast in geval van lekkage van gevaarlijke vloeistoffen en milieu ongevallen. Deze kunnen gebruikt worden voor alle stalen en horizontale kunststof riool rooster.


Meer info

Worksafe 2019
Trends en technologieën volgen elkaar snel op. Ook binnen de health & safety sector. Bent u al volledig mee? Staat u sterk voor de uitdagingen van morgen? Kom ons dan bezoeken op Worksafe op stand 4120