+32(0)473 91 37 52
info@emtez.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Empteezy gids voor milieubelastende vloeistoffen

Waarom is de opslag van milieubelastende producten belangrijk?

De wet vereist dat werkgevers ervoor zorgen dat stoffen die de gezondheid kunnen schaden, correct worden gestockeerd. Dit staat bekend als de Control of Substances Hazardous to Health (COSHH). De wetgeving geeft advies over:

 • Het identificeren van gezondheidsrisico's

 • Het verstrekken van controlemaatregelen 

 • Het aanbieden van opleiding & training voor werknemers 

 • Noodplanning 

 • Risicobeoordelingen van ondernemingen 

 • Ervoor zorgen dat de controlemaatregelen adequaat zijn

Hoewel het gemakkelijk kan zijn om schadelijke stoffen zoals chemicaliën te identificeren, vormen vaak meer alledaagse zaken zoals verf, bleekmiddel of zelfs spuitbusjes schade. Dat maakt het belang van COSHH des te belangrijker. Het is noodzakelijk dat we er allemaal voor zorgen dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen met de relevante stoffen. 

Wat is een milieukast?

Een milieukast kan gebruikt worden in allerlei industrietakken (automobielindustrie, farmaceutische industrie, lucht- en ruimtevaart, transport enz...) voor een veilige opslag van elke mogelijke gevaarlijke stof. Onze milieukasten voldoen volledig aan de COSHH-vereisten en:

 • Het materiaal is veilig vergrendeld

 • Het materiaal blijft veilig wanneer het niet gebruikt wordt

 • Controle over de toegang is verzekerd

U moet ervoor zorgen dat voor alle opgeslagen stoffen de opslaginstructies strikt worden opgevolgd. Dit houdt onder meer in dat er gecontroleerd wordt op mogelijke chemische reacties, correct verwijderen van datummateriaal en het naleven van het maximum toegelaten inhoud van bepaalde stoffen op één plaats. Er moet altijd naar het veiligheidsinformatieblad verwezen worden voor verdere informatie over elke substantie.

Odoo tekst en afbeelding blok

COSHH-Controlemaatregelen

Identificeer de substantie en de risico's


Odoo CMS - een grote afbeelding

Hazard Checklist


 • Staat er een waarschuwingsetiket op het product in kwestie?

 • Kan het product schadelijk zijn bij inademing?

 • Kan het schadelijk zijn voor de huid?

 • Zou het product zich kunnen mengen met stoffen als het gemorst of gelekt wordt?

 • Kan de manier waarop het product wordt gebruikt schade veroorzaken aan medewerkers?

 

Veiligheidsinformatieblad


 • Let altijd op het (de) waarschuwingssymbool(en) op de verpakking/container, met vermelding van of het product giftig, schadelijk, licht ontvlambaar, corrosief enz. is. 

 • Let op: Schadelijke producten kunnen bestaan uit "dagelijkse" items zoals bleekmiddel.

 • De veiligheidsinfobladen zijn voorzien van duidelijke en eenvoudige informatie over elk product en

 • De veiligheidsinfobladen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor al het personeel.

Denk na over hoe medewerkers mogelijks blootgesteld kunnen worden

Odoo CMS - een grote afbeelding

Creëer een controleprocedure 

 •  Een correcte controleprocedure geeft weer welke  apparatuur gebruikt moeten worden en welke procedures gevolgd moeten worden bij het gebruik van gevaarlijke materialen.

 • Er moet een volledige risicobeoordeling worden gemaakt voor het gebied en het proces dat moet worden uitgevoerd en er moet een methodeverklaring worden opgesteld. Veilige werkprocedures moeten worden gedocumenteerd en moet training gegeven worden aan iedereen die in het gebied gaat werken.

 • Zorg ervoor dat het personeel de juiste opleiding, vaardigheden en uitrusting heeft om te werken in gebieden waarvan is vastgesteld dat er gevaarlijke stoffen worden gebruikt.

Controleprocedure checklist


Kan je ...

 • ... het proces veranderen om het gebruik van schadelijke producten te vermijden? 

 • ... overschakelen op een veiliger type product?

 • ... het proces veranderen om minder van het schadelijke product uit te stoten?

 • ... het proces ingesloten houden zodat er minder van het product in de atmosfeer terechtkomt?

 • ... de uitstoot dicht bij de bron extraheren?

Wist je dat...REACH een EU regulering is die focust op de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën? REACH is werkzaam naast de COSHH-regulering, en is gericht op het geven van meer informatie rond chemische stoffen.

Bekijk REACH

Evaluatietips

 

De Health and Safety Executive heeft een volledige stapsgewijze handleiding opgesteld om u te helpen bij het uitvoeren van een COSHH-beoordeling, er zijn enkele basistips die je op weg kunnen helpen. Houd er rekening mee dat dit advies alleen als leidraad wordt aangeboden en er dus niet enkel op vertrouwd kan worden zonder de juiste begeleiding van de HSE.

Raadpleeg de handleiding

Vergeet niet: Sommige dagelijkse werkpraktijken kunnen leiden tot problemen: iemand die met zijn handen voortdurend in water zit, kan dermatitis krijgen en iemand die constant in een stoffige of met rook beladen omgeving werkt, zou kunnen lijden aan problemen met het repertoiresysteem.

Empteezy kan u helpen! 

Empteezy® is de thuisbasis van hoogwaardige producten voor het indammen en beheersen van lekkages. Ons belangrijkste doel is om u te helpen bij het naleven van de wetgeving en het implementeren van de beste praktijken in verband met uw behoeften op het gebied van olie- en chemicaliënopslag, spillbestrijdings-programma's (inclusief spill-kits, veiligheid in noodsituaties, douches, tankdouches en afvalverwerkingsprojecten). Empteezy is de ideale partner om u te helpen met uw COSHH-opslagwerkzaamheden. Voor meer informatie of het inplannen van een afspraak, neem gerust contact op. 

Odoo afbeelding en tekstblok

Onze producten zijn op maat gemaakt om te voldoen aan de eisen van verschillende werkomgevingen, waaronder industriële, commerciële, militaire, mariene en educatieve instellingen.

Wij vervaardigen meer dan 70% van de producten in onze eigen fabrieken, waardoor we een expert zijn in het adviseren over hoe onze producten u kunnen helpen om te voldoen aan UK, EU en internationale normen met betrekking tot morsen, indammen en beheersen van het morsen van de meeste vloeistoffen.

Als ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 geaccrediteerd bedrijf, maakt Empteezy gebruik van de ervaring die we in de loop der jaren hebben opgedaan om praktisch advies via telefoon en e-mail te geven en om regelmatige blogs over industrie-gerelateerde onderwerpen te publiceren.

Contacteer Empteezy voor meer informatie