+32(0)473 91 37 52
info@emtez.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Gids voor brandwerende kasten

Als het gaat om de opslag van brandbare vloeistoffen heeft de VLAREM een minimumeis, geregeld door de HSE (Health & Safety Executive). De gevaarlijke stoffen en explosieven. 

Odoo CMS - een grote afbeelding

DSEAR eist van werkgevers dat zij de risico's voor de veiligheid van werknemers en andere personen die hieruit voortvloeien, onder controle houden.

Brandwerende kasten of bakken moeten

zorgen voor een minimum van 90 minuten weerstand,

behalve wanneer er explosiedruk-ontlasting voorzien zijn.

De standaard van 90 minuten is de minimumeis

onder regelgeving, maar voor hoeveelheden

brandbare stoffen die hoger zijn dan het aanbevolen maximum,

kunt u kasten vinden met een verbeterde

brandprestatiehulp 

Odoo CMS - een grote afbeelding

Het is natuurlijk uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kasten worden gefabriceerd naar een bepaalde standaard of ontwerpspecificatie die voldoet aan de wettelijke minimumeisen.

Ook het gebruik van kasten met verbeterde brandprestaties moet niet worden gezien als een vervanging voor het ter beschikking stellen van speciale opslagruimten en buitenopslagruimten voor containers die leeg zijn of niet nodig zijn op dat moment.

In de voorschriften van 2002 staat:

"Het wordt aanbevolen dat de maximale hoeveelheid die mag worden opgeslagen in kasten en bakken niet meer dan 50 liter is voor extreem, licht ontvlambare en die ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt onder de maximale omgevingstemperatuur van het werkgebied; en niet meer dan 250 liter voor andere brandbare vloeistoffen met een hoger vlampunt tot 55°C".

Deze hoeveelheden zijn bedoeld om te worden beschouwd als aanbevelingen die een goede industriële veilige praktijk vertegenwoordigen, in plaats van als absolute grenzen te worden genomen. Het is de bedoeling dat er enige flexibiliteit is met deze limieten, aangezien het ontwerp van moderne gebouwen en het werkpatroon het soms moeilijk kan maken om deze hoeveelheden in acht te nemen.

Wanneer echter hoeveelheden boven de aanbeveling moeten worden opgeslagen, moet deze eis krachtig worden gedemonstreerd. Bij de risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met volgende zaken:

Odoo CMS - een grote afbeelding

Kasten die volgens de Europese BS EN 14470-1:2004-norm zijn vervaardigd, moeten in aanmerking worden genomen, aangezien zij een brandbeveiliging tot 90 minuten bieden. Deze extra tijd kan helpen met het beschermen van levens en eigendommen en tijd winnen voor de hulpverleners en/of de plaatselijke brandweer om een incident bij te wonen en af te handelen.

VERGEET NIET!

Wat u ook beslist, wij raden u aan om met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen voordat u een aankoop doet, aangezien zij een gevestigd belang hebben.