+32(0)473 91 37 52
info@emtez.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Noodhandleiding voor snelle oogspoeling

Ingepluimde en draagbare oogdouchesystemen zijn essentiële hulpmiddelen om te reageren op elk incident met betrekking tot gevaarlijke vloeistoffen, andere stoffen of vuildeeltjes die de ogen/het gezicht verontreinigen.

Oogwasbakken en draagbare tanks zorgen voor ontsmetting van de ogen en of het gezicht zonder het hele lichaam te moeten wassen. 


Verantwoordelijkheid van de werkgever

Op basis van de Health and Safety First Aid Regulations van 1981 zijn werkgevers verplicht om ten eerste "adequate en passende" faciliteiten voor de uitvoering van de eerste hulp te voorzien en om er ten tweede voor te zorgen dat de werknemers beschikken over kennis van de apparatuur en de locatie ervan.

Daarnaast is het de plicht van de werkgever om (in navolging van de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk) een risico-evaluatie uit te voeren die rekening houdt met deze factoren en om vervolgens passende maatregelen te nemen.

Odoo CMS - een grote afbeelding
Odoo CMS - een grote afbeelding

Testen

Alle veiligheidsapparatuur dient wekelijks te worden onderworpen aan (geregistreerde) tests en onderhoudscontroles om ervoor te zorgen dat het klaar is voor gebruik. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over het gebruik van het apparaat.

Trainen 

Het is van cruciaal dat alle medewerkers worden getraind in het gebruik van noodspoelingsvoorzieningen. Ze moeten ook vertrouwd zijn met de locaties van alle noodspoelingen.  Dit geldt ook voor al het "contractueel" personeel dat ter plaatse komt om te werken in gebieden waar ze kunnen besmet raken.

Odoo CMS - een grote afbeelding