+32(0)473 91 37 52
info@emtez.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Veilige opslag van gevaarlijke vloeistoffen

 Empteezy helpt u veilig op weg! 

Opslagcontainer milieubelastende vloeitstoffen

Heel wat organisaties worden geconfronteerd met de opslag van gevaarlijke (afval)producten en stoffen. Het opslaan is verbonden aan strenge regels en vereist een brede kennis van zaken, we denken hierbij aan wet & regelgeving maar ook aan eigenschappen van deze producten. De voorwaarden waaraan deze opslag moet voldoen zijn opgenomen in o.a. de Vlarem en Vlarema wetgeving en zijn o.a. afhankelijk van de aard, wijze en hoeveelheid aan opslag.

 

De voornaamste bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.6 & 5.17 betreffende de opslag van gevaarlijke producten voor zowel gassen, vloeistoffen als vaste stoffen, maar ook in deel 4.1 algemene voorschriften uit het Vlarem-II Besluit die ook voor afvalstoffen van toepassing is. Daarnaast zijn er ook vanuit de veiligheidsreglementering verschillende vereisten van toepassing op de opslag van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke vloeistoffen

Vrijblijvende audit

Via een vrijblijvende audit van Empteezy krijgt u een duidelijk overzicht van de wetgeving en regelgeving met betrekking tot de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen zoals inkuipings- en afstandsbepalingen, controle -en keuringsverplichtingen als diverse constructievereisten.