+32(0)473 91 37 52
info@emtez.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Opvangbak olie

 

In heel wat ondernemingen staan er wel gevaarlijke vloeistoffen. Het is belangrijk dat deze vloeistoffen op een veilige manier worden gestockeerd. Daardoor wordt bodemverontreiniging vermeden en wordt de veiligheid van het personeel gegarandeerd.

Chemicaliën en oliën moeten worden gestockeerd volgens de wetgeving. In België houden we rekening met de VLAREM en in Nederland met de PGS15.


Opvangbak olie volgens Europese normering

Empteezy biedt u opvangbakken voor olie en maakt zo van uw werkplaats een veilige omgeving. Naast olie kunnen ook accu’s en chemicaliën opgeslagen worden. Lekkage van deze stoffen kan bijvoorbeeld de bodem aantasten. Door deze risico’s is de opslag via opvangbakken verplicht vanuit de wetgeving.

Opvangbak olie of lekbak, er zijn enkele minimum eisen. Ten eerste moet er voldoende opvangcapaciteit zijn. Dit is belangrijk omdat er geen olie of chemicaliën naast de bak mogen belanden. Op die manier zullen in geval van brand ook plasbranden voorkomen worden. Verder kan niet voor elke inhoud dezelfde soort bak gebruikt worden. De bak moet namelijk bestendig zijn tegen die vloeistoffen die er in terecht komen.