+32(0)473 91 37 52
info@emtez.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Een inleiding op Organische Peroxides 

Wat zijn organische peroxides? 

Organische peroxiden zijn een familie van chemische verbindingen die worden gebruikt bij de vervaardiging van een verscheidenheid aan kunststoffen en bouwmaterialen, evenals in bepaalde huidbehandelingsproducten en farmaceutische producten.

Wanneer en waar worden organische peroxiden gebruikt?

Organische peroxiden worden gebruikt om een proces op gang te brengen dat polymerisatie wordt genoemd en dat plastic polymeren creëert. Organische peroxiden zijn essentieel bij de productie van kunststoffen zoals polystyreen, polyvinylchloride en composietproducten zoals glasvezel. Er zijn honderden verschillende organische peroxiden, elk met zijn eigen eigenschappen en toepassingen waarmee ze verschillende polymeren met verschillende kwaliteiten kunnen maken.

 

Zijn organische peroxiden gevaarlijk?

Ja, een aantal organische peroxiden zijn thermisch onstabiel en moeten bij koude temperaturen worden bewaard. Het volgen van aanbevolen opslag- en hanteringsmethoden kan het risico op branden of explosies geassocieerd met organische peroxiden effectief verminderen.

Fabrikanten van organische peroxiden moeten strikte veilige behandelingsprocedures volgen, waaronder het opslaan van peroxidecontainers in goed geventileerde ruimtes, uit de buurt van warmtebronnen en vlammen, en ervoor zorgen dat deze containers op of onder de maximale aanbevolen opslagtemperatuur voor het product worden bewaard.

In geval van brand, beveelt de veiligheidsrichtlijn aan om waternevel, droge chemicaliën of kooldioxide als blusmiddelen te gebruiken. Water wordt aanbevolen voor het beheersen en bevatten van peroxidebranden, omdat dit zorgt voor een betere koeling, waardoor de snelheid van de peroxideafbraak wordt verlaagd en daardoor de energie wordt verminderd die de brand voedt. Water dooft echter geen organische peroxidebrand. De meeste organische peroxiden zijn lichter dan water en kunnen op vloeibare oppervlakken branden. Elk vuur lijkt waarschijnlijk op een benzinebrand en kan explosief en intens zijn.

Hoe moeten organische peroxiden worden bewaard?

Er zijn vijf belangrijke componenten waarmee u rekening moet houden bij het bewaren van organische peroxiden:

1) Bewaar in originele containers

2) Hou rekening met de vooraf bepaalde temperatuurlimieten

3) Bewaren in brandwerende containers

4) Voorkom contact / besmetting met andere materialen zoals zuren, alkaliën, amines, versnellers, brandbare materialen, metalen, reductiemiddelen enz.

5) Minimaliseer de hoeveelheid op de werkplek zodat er niet meer aanwezig is dan nodig is.

 

Wat zijn de risico's van organische peroxiden?

Organische peroxiden zijn van nature relatief onstabiel. Ze zijn gevoelig voor hitte en daarom gevoelig voor ontbinding door verbranding. Onder bepaalde omstandigheden, zoals hoge temperaturen en onvoldoende scheiding van onverenigbare stoffen, kunnen organische peroxiden ontbranden en oncontroleerbare branden veroorzaken. Het risico op branden door organische peroxiden is uiterst onveilig, maar het is niet de enige manier waarop deze stoffen mensen en eigendommen kunnen beschadigen.

Wanneer organische peroxiden ontbranden, kunnen ze mensen verbranden en stikken in het ontstekingsgebied. Zelfs zonder de aanwezigheid van vlammen zijn organische peroxiden echter vaak zeer giftig en bijzonder irriterend voor uw huid en ogen. Als u probeert organische peroxiden te gebruiken zonder de hulp van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zullen lichamelijk letsel worden opgelopen, vooral als er geen oogdouches voor noodsituaties en veiligheidsdouches beschikbaar zijn.


Conclusie

Dit zijn slechts enkele van de eerste overwegingen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de veilige opslag van organische peroxiden, maar er is veel meer te overwegen met betrekking tot veiligheidsaspecten, opslag- en ontwerpaspecten die afhankelijk zijn van de zaak. Organische peroxiden kunnen zeer nuttig zijn, maar ze kunnen ook zeer schadelijk zijn voor mensen, industrie en het milieu.

Ga voor meer informatie over hoe de opslag van organische peroxiden naar de specifieke website van Empteezy - https://www.organicperoxidestorage.co.uk/ voor meer informatie of neem contact met me op.

Opslag organische peroxides Organische peroxides